14 พฤศจิกายน 2557

ติดตั้ง SQLite ใน FreeBSD

SQLite เป็นฐานข้อมูลหนึ่งที่นิยมใช้งานกัน มีขนาดเล็กและมีความเร็ว ความเสถียร เหมาะสมกับการใช้งานระดับเล็กจนถึงปานกลางขนาดไม่ใหญ่มากนัก เก็บข้อมูลเป็นไฟล์เดียว ไม่ใช่ DBMS รองรับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย รวมถึงตระกูล Unix รวมถึง FreeBSD อีกด้วย
ปัจจุบัน SQLite ได้พัฒนามาถึง SQLite3 เขียนขึ้นมาในภาษาซี สามารถติดตั้ง SQLite3 ใน FreeBSD ได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้
ติดตั้งโดย ports ใช้คำสั่ง
# cd /usr/ports/databases/sqlite3/ && make install clean
ติดตั้งโดยใช้ package ใช้คำสั่ง
# pkg install databases/sqlite3
เพียงแค่นี้เราก็ใช้งานฐานข้อมูล  SQLite ใน FreeBSD ได้แล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น