16 พฤศจิกายน 2557

Ftp Server FreeBSD

บทความนี้เราจะมาทำ Ftp Server ใน FreeBSD กันด้วยโปรแกรม Proftpd ครับ

Proftpd เป็นโปรแกรมหนึ่งสำหรับสร้าง FTP Server

การติดตั้ง Ftp Server FreeBSD

ติดตั้ง proftpd ใน FreeBSD ผ่าน ports ใช้คำสั่งต่อไปนี้
#  cd /usr/ports/ftp/proftpd

# make install && make clean
ติดตั้งโดยใช้ package:
# pkg install ftp/proftpd

การปรับแต่งการตั้งค่า proftpd เพื่อใช้ Ftp Server FreeBSD

เข้าไปแก้ไขที่ไฟล์ proftpd.conf อยู่ใน /usr/local/etc/proftpd.conf
หากต้องการให้เริ่มทำงานทุกครั้งที่บูตโปรแกรมให้เข้าไปแก้ไขที่ไฟล์ proftpd ใช้คำสั่ง
#  nano /usr/local/etc/rc.d/proftpd
ค้นหา
proftpd_enable=${proftpd_enable:-"NO"}
เปลี่ยนเป็น
proftpd_enable=${proftpd_enable:-"YES"}
หากต้องการให้ user ใช้งานได้เฉพาะ directory ของ user นั้นให้เข้าไปแก้ไขที่ไฟล์ proftpd.conf ใช้คำสั่ง
#  nano  /usr/loca/etc/proftpd.conf
ค้นหา
#DefaultRoot      ~
เอา # ออก ป้องกันไม่ให้ user ไปยุ่งกับ directory ของ user อื่น
หากต้องการให้อัพโหลดแบบ  resume ได้ ให้เพิ่มคำสั่ง
AllowStoreRestart    on
ต่อจากบรรทัด
AllowOverwrite       on
ต่อมาตั้งค่าให้ user กำหนด chmod ได้เอง แก้ไข
<Limit SITE_CHMOD>
  DenyAll
</Limit>
เป็น
<Limit  SITE_CHMOD>
  AllowAll
</Limit>
ขั้นตอนสุดท้าย กำหนดให้ Proftpd เริ่มทำงานตั้งแต่ตอนบูตเครื่องให้ใช้คำสั่ง
#  echo 'proftpd_enable="YES"'  >>  /etc/rc.conf
สั่งเริ่มการทำงานด้วยคำสั่ง
# /usr/local/etc/rc.d/proftpd.sh start
หากต้องการหยุดใช้คำสั่ง
# /usr/local/etc/rc.d/proftpd.sh stop

เพียงแค่นี้เราก็จะได้ Ftp Server FreeBSD แล้วครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น