5 ธันวาคม 2557

ติดตั้ง IRC Server ใน FreeBSD

ในการติดตั้ง IRC Server ใน FreeBSD นั้น ในการทำงาน IRC Server ใน FreeBSD จะต้องใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า UnrealIRCd เป็น License: GPLv2  ครับ

30 พฤศจิกายน 2557

การ compile และ install kernel ของ FreeBSD

บทความนี้จะพาผู้อ่านไป การ compile และ install kernel ของ FreeBSD กันครับ

ทำไมต้อง Compile Kernel FreeBSD ?

23 พฤศจิกายน 2557

ติดตั้งฐานข้อมูล PostgreSQL บน FreeBSD

ติดตั้งฐานข้อมูล PostgreSQL บน FreeBSD
ติดตั้งจาก Ports บน FreeBSD:
# cd /usr/ports/databases/postgresql94-server/ && make install clean

ติดตั้ง Java บน FreeBSD

การติดตั้ง Java บน FreeBSD มีให้เลือกทั้ง 2 อย่าง คือ
  • OpenJDK (Java พัฒนาแบบเปิด) 
  • Oracle JDK (Java พัฒนาโดย Oracle) (ไม่แนะนำ)

ติดตั้ง KDE Desktop บน FreeBSD

ในการติดตั้ง KDE Desktop บน FreeBSD ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่า xorg ด้วย ในการติดตั้งให้ทำตามนี้

Ftp mirror FreeBSD

Servers หลัก