5 ธันวาคม 2557

ติดตั้ง IRC Server ใน FreeBSD

ในการติดตั้ง IRC Server ใน FreeBSD นั้น ในการทำงาน IRC Server ใน FreeBSD จะต้องใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า UnrealIRCd เป็น License: GPLv2  ครับ