23 พฤศจิกายน 2557

ติดตั้ง KDE Desktop บน FreeBSD

ในการติดตั้ง KDE Desktop บน FreeBSD ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่า xorg ด้วย ในการติดตั้งให้ทำตามนี้

 1. ติดตั้ง Xorg จาก Ports โดยใช้คำสั่ง
  # cd /usr/ports/x11/xorg
  # make install clean
  หรือจาก package ใช้คำสั่ง
  # pkg install kde
 2. ติดตั้ง  KDE Desktop ติดตั้งจาก Ports ใช้คำสั่ง
  # cd /usr/ports/x11/kde4/ && make install clean
  ติดตั้งจาก package ใช้คำสั่ง
  # pkg install kde
 3. เข้าไปแก้ไขตั้งค่าให้กับ KDE ให้เข้าไปที่ไฟล์ /etc/rc.conf
  dbus_enable="YES"
  hald_enable="YES"
  kdm4_enable="YES"
  สำหรับ  FreeBSD 9.0 ลงมา
  dbus_enable="YES"
  hald_enable="YES"
  kdm4_enable="YES"
  local_startup="${local_startup} /usr/local/kde4/etc/rc.d"
  เสร็จแล้วบันทึกรีบูตระบบ แค่นี้ก็ได้ KDE Desktop บน FreeBSD แล้วครับ
 4. ติดตั้งโปรแกรมเสริม
  # pkg install firefox
  # pkg install thunderbird
  # pkg install libreoffice

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น