30 พฤศจิกายน 2557

การ compile และ install kernel ของ FreeBSD

บทความนี้จะพาผู้อ่านไป การ compile และ install kernel ของ FreeBSD กันครับ

ทำไมต้อง Compile Kernel FreeBSD ?

23 พฤศจิกายน 2557

ติดตั้งฐานข้อมูล PostgreSQL บน FreeBSD

ติดตั้งฐานข้อมูล PostgreSQL บน FreeBSD
ติดตั้งจาก Ports บน FreeBSD:
# cd /usr/ports/databases/postgresql94-server/ && make install clean

ติดตั้ง Java บน FreeBSD

การติดตั้ง Java บน FreeBSD มีให้เลือกทั้ง 2 อย่าง คือ
  • OpenJDK (Java พัฒนาแบบเปิด) 
  • Oracle JDK (Java พัฒนาโดย Oracle) (ไม่แนะนำ)

ติดตั้ง KDE Desktop บน FreeBSD

ในการติดตั้ง KDE Desktop บน FreeBSD ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่า xorg ด้วย ในการติดตั้งให้ทำตามนี้

Ftp mirror FreeBSD

Servers หลัก

ติดตั้งฐานข้อมูล MongoDB ใน FreeBSD

ติดตั้งฐานข้อมูล MongoDB จาก Ports ใช้คำสั่ง
# cd /usr/ports/databases/mongodb/
# make install

16 พฤศจิกายน 2557

15 พฤศจิกายน 2557

เพิ่ม user ผู้ใช้ใหม่ใน FreeBSD

การเพิ่ม user ใหม่หรือผู้ใช้ใหม่ใน FreeBSD สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

ติดตั้ง Python ใน FreeBSD

ติดตั้ง Python ใน FreeBSD โดย  ports

ถ้าต้องการติดตั้ง Python 3.4 จาก http://www.freshports.org/lang/python34/ ใช้คำสั่ง
# cd /usr/ports/lang/python34/ && make install clean

ติดตั้งโปรแกรม ลบโปรแกรม ใน FreeBSD

ค้นหาโปรแกรมที่ติดตั้งใน FreeBSD

ค้นหาโปรแกรมที่ติดตั้ง (โดยใช้ ackage system)
# pkg_info
สำหรับ FreeBSD 10 ขึ้นไปใช้คำสั่ง
# pkg info
จะแสดงผลรายชื่อโปรแกรมออกมา

ใช้ FreeBSD ได้ง่าย ๆ ด้วย GhostBSD

  GhostBSD เป็นโครงการหนึ่งที่ต้องการพัฒนาระบบปฎิบัติการ FreeBSD โดยให้มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน ใช้งานง่ายและคุ้นเคยสามารถใช้งานได้ทั้งบ้านหรือที่ทำงาน โดยใช้งานบน GUI โครงการ GhostBSD ได้เริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ.2009 ก่อตั้งโดย Eric Turgeon และ Francois Toussaint

14 พฤศจิกายน 2557

ติดตั้ง Gnome GUI ใน FreeBSD 10

บทความนี้จะพาทุกท่านไป ติดตั้ง Gnome GUI ใน FreeBSD 10 กันครับ
ติดตั้ง Gnome GUI ใน FreeBSD 10 โดยใช้ packages
ใช้คำสั่ง
# pkg install gnome-desktop gdm xorg xf86-video-fbdev
แล้วเพิ่มโค้ดด้านต่อไปนี้ใน /etc/rc.conf
gnome_enable="YES"
moused_enable="YES"
dbus_enable="YES"
hald_enable="YES"
รีบูตระบบ FreeBSD แล้ว เปิดเครื่องมาจะพบกับหน้า login screen ของ Gnome ใน FreeBSD 10 แล้วครับ
ขอบคุณครับ

ติดตั้ง SQLite ใน FreeBSD

SQLite เป็นฐานข้อมูลหนึ่งที่นิยมใช้งานกัน มีขนาดเล็กและมีความเร็ว ความเสถียร เหมาะสมกับการใช้งานระดับเล็กจนถึงปานกลางขนาดไม่ใหญ่มากนัก เก็บข้อมูลเป็นไฟล์เดียว ไม่ใช่ DBMS รองรับระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย รวมถึงตระกูล Unix รวมถึง FreeBSD อีกด้วย
ปัจจุบัน SQLite ได้พัฒนามาถึง SQLite3 เขียนขึ้นมาในภาษาซี สามารถติดตั้ง SQLite3 ใน FreeBSD ได้ด้วยวิธีการต่อไปนี้
ติดตั้งโดย ports ใช้คำสั่ง
# cd /usr/ports/databases/sqlite3/ && make install clean
ติดตั้งโดยใช้ package ใช้คำสั่ง
# pkg install databases/sqlite3
เพียงแค่นี้เราก็ใช้งานฐานข้อมูล  SQLite ใน FreeBSD ได้แล้วครับ

13 พฤศจิกายน 2557

ติดตั้งภาษา Perl ใน FreeBSD

มีคำถามหนึ่งในอินเทอร์เน็ตที่ผมไปเจอมาว่า
Q : เราสามารถใช้ภาษา Perl รันโค้ดใน FreeBSD ได้ไหม
A : ได้ แต่คุณต้องติดตั้งภาษา Perl ใน FreeBSD ก่อน
บทความนี้จะพาทุกท่านไปติดตั้งภาษา Perl ใน FreeBSD

ทำ Web Server FreeBSD Apache+MySQL+PHP

บทความนี้จะพาผู้อ่านไปทำ  Web Server apache + php + mysql ใน FreeBSD

ติดตั้ง Apache ใน FreeBSD

ในที่นี้ผมต้องการติดตั้ง apache 2.4
ผู้อ่านสามารถเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการ apacheXX คือ เวชั่น ถ้าเป็น 2.4 จะเป็น apache24
ติดตั้ง apache ใน FreeBSD โดย ports ใช้คำสั่ง
# cd /usr/ports/www/apache24/ && make install clean
ติดตั้ง apache ใน FreeBSD โดยใช้ package ใช้คำสั่ง
# pkg install www/apache24

11 พฤศจิกายน 2557

เปลี่ยนรหัสผ่านหรือกู้รหัสผ่านสำหรับ root ใน FreeBSD

  ในกิจวัตรประจำวันของ admin มีงานหลายงานให้ทำ อาจจะมีการลืมเกิดขึ้น การลืมรหัสผ่านเป็นอะไรที่สุด ๆ โดยเฉพาะ Root ลืมแล้ว ต้องใช้วิชาในการเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกู้รหัสผ่านสำหรับ root ใน FreeBSD กัน