15 พฤศจิกายน 2557

ติดตั้ง Python ใน FreeBSD

ติดตั้ง Python ใน FreeBSD โดย  ports

ถ้าต้องการติดตั้ง Python 3.4 จาก http://www.freshports.org/lang/python34/ ใช้คำสั่ง
# cd /usr/ports/lang/python34/ && make install clean
ผู้อ่านสามารถเปลี่ยนเป็น cd /usr/ports/lang/pythonXX/ && make install
clean เช่น
# cd /usr/ports/lang/python27/ && make install clean
ได้ตามที่ต้องการ

ติดตั้ง Python โดยใช้ package จากอินเทอร์เน็ตในใน FreeBSD

ถ้าต้องการติดตั้ง Python 3.4 จาก
http://www.freshports.org/lang/python34/ ใช้คำสั่ง ให้ดูรายละอียด ตรง
To add the package: ตัวอย่างการติดตั้ง Python34 ใช้คำสั่ง
# pkg install lang/python34
ผู้อ่านสามารถเปลี่ยนเป็น pkg install lang/pythonXX เช่น pkg install
lang/python27 ได้ตามที่ต้องการ
เวลาเรียกใช้งงานแค่สั่ง
pythonX.X

กำหนดค่าพื้นฐาน Python ใน ใน FreeBSD

หากใน Freebsd ของคุณมี Python หลายเวชั่น หากต้องการใช้เวชั่นใดให้ใช้คำสั่ง เช่น Python 3.4 ใช้คำสั่ง
# alias python /usr/local/bin/python3.4
เป็นการเปลี่ยนไปใช้ Python เวชั่นอื่นชั่วคราว โดยสั่ง
# python

กำหนดค่าเวชั่นพื้นฐาน Python ใน Freebsd

หากต้องการกำหนดเวชั่นพื้นฐานของ Python ใน Freebsd เช่น Python 3.4 ใช้คำสั่ง
หากมีการกำหนดค่ามีก่อน ให้ใช้คำสั่ง
# rm /usr/local/bin/python
กำหนดค่าใหม่
# ln -s /usr/local/bin/python3.4 /usr/local/bin/python
เพียงแค่นี้ค่าเวชั่นพื้นฐาน Python ใน Freebsd จะเป็นอย่างที่คุณต้องการแล้วครั
เช็คเวชั่นพื้นฐาน python ได้โดยใช้คำสั่ง
# python -V

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น