15 พฤศจิกายน 2557

เพิ่ม user ผู้ใช้ใหม่ใน FreeBSD

การเพิ่ม user ใหม่หรือผู้ใช้ใหม่ใน FreeBSD สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้
# adduser
เมื่อใช้คำสั่งนี้แล้วจะมีรายละเอียดให้กรอกข้อมูลสำหรับ user ผู้ใช้ใหม่ ดังนี้
Username: กรอกชื่อผู้ใช้งานใหม่
Full name: ชื่อเต็มของผู้ใช้งาน
Uid (Leave empty for default): (enter)
Login group [ชื่อกลุ่มในระบบ]: (กด enter ถ้า user ใหม่อยู่ในกลุ่มที่ตั้งไว้ ถ้าอยู่กลุ่มอื่นก็ใส่ชื่อกลุ่มลงไป)
Login group is student. Invite webmaster into other groups? []: (enter)
Login class [default]: (enter)
Shell (sh csh tcsh nologin) [sh]: (enter)
Home directory [/home/Username]: (กด enter เพื่อสร้างไดเร็กทอรี่ของ user ใหม่)
Use password-based authentication? [yes]: (enter)
Use an empty password? (yes/no) [no]: (ไม่ใช้รหัสผ่านหรือไม่ ถ้าไม่กด enter)
Use a random password? (yes/no) [no]: (ต้องการให้ระบบสุ่มรหัสผ่านหรือไม่ ถ้าไม่กด enter)
Enter password: (ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ)
Enter password again: (ใส่ password อีกครั้งให้เหมือนกัน)
Lock out the account after creation? [no]: (enter)
Username :
Password : *****
Full Name :
Uid :
Class :
Groups :
Home : /home/
Shell : /bin/sh
Locked : no
OK? (yes/no): yes (ตอบ yes)
adduser: INFO: Successfully added (webmaster) to the user database.
Add another user? (yes/no): no (ตอบ yes ถ้าต้องการเพิ่ม user ใหม่คนอื่นอีก ตอบ no ถ้าไม่ต้องการทำงานต่อ)
Goodbye!

แค่นี้ครับ
ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น