23 พฤศจิกายน 2557

ติดตั้งฐานข้อมูล MongoDB ใน FreeBSD

ติดตั้งฐานข้อมูล MongoDB จาก Ports ใช้คำสั่ง
# cd /usr/ports/databases/mongodb/
# make install
ติดตั้งฐานข้อมูล MongoDB จาก package ใช้คำสั่ง
# pkg install databases/mongodb
เพิ่มโค้ดดังต่อไปนี้เข้าไปยังไฟล์ /etc/rc.conf
mongod_config="/usr/local/etc/mongodb.conf"
mongod_dbpath="/var/db/mongodb"
mongod_enable="YES"
จากนั้นรีบูตระบบ
# reboot
เมื่อรีบูตระบบแล้ว คุณสามารถเรียกใช้ฐานข้อมูล MongoDB ใน FreeBSD ได้เลยครับ ใช้คำสั่ง
# mongo
จะได้ผลลัพธ์เป็น
root@mongoserver:~ # mongo
MongoDB shell version: 2.4.8
connecting to: test
Welcome to the MongoDB shell.
For interactive help, type "help".
For more comprehensive documentation, see

http://docs.mongodb.org/

Questions? Try the support group

http://groups.google.com/group/mongodb-user

>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น