14 พฤศจิกายน 2557

ติดตั้ง Gnome GUI ใน FreeBSD 10

บทความนี้จะพาทุกท่านไป ติดตั้ง Gnome GUI ใน FreeBSD 10 กันครับ
ติดตั้ง Gnome GUI ใน FreeBSD 10 โดยใช้ packages
ใช้คำสั่ง
# pkg install gnome-desktop gdm xorg xf86-video-fbdev
แล้วเพิ่มโค้ดด้านต่อไปนี้ใน /etc/rc.conf
gnome_enable="YES"
moused_enable="YES"
dbus_enable="YES"
hald_enable="YES"
รีบูตระบบ FreeBSD แล้ว เปิดเครื่องมาจะพบกับหน้า login screen ของ Gnome ใน FreeBSD 10 แล้วครับ
ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น