5 ธันวาคม 2557

ติดตั้ง IRC Server ใน FreeBSD

ในการติดตั้ง IRC Server ใน FreeBSD นั้น ในการทำงาน IRC Server ใน FreeBSD จะต้องใช้โปรแกรมที่มีชื่อว่า UnrealIRCd เป็น License: GPLv2  ครับ

ติดตั้งโดยใช้ Port ใช้คำสั่ง
# cd /usr/ports/irc/unreal/ && make install clean
ติดตั้งโดยใช้ package ใช้คำสั่ง
# pkg install irc/unreal
กำหนดค่าให้ UnrealIRCd เริ่มทำงานตั้งแต่บูตเครื่อง FreeBSD ใช้คำสั่ง
# echo "unrealircd_enable=\"YES\"" >> /etc/rc.conf
ถ้าคุณต้องการรันเป็นเฉพาะผู้ใช้ที่ระบุ
# echo "unrealircd_user=\"ircd\"" >> /etc/rc.conf
เริ่มการทำงาน IRC Server ใน FreeBSD ด้วยคำสั่ง
# service unrealircd start
แค่นี้เราก็จะได้ IRC Server ใน FreeBSD แล้วครับ
ขอบคุณครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น